Opublikowano: 15 kwietnia 2019

Wnioski do LGD


w związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Gościnna Wielkopolska organizuje szkolenia na temat przygotowania wniosku o przyznanie pomocy. Szkolenia skierowane są do potencjalnych wnioskodawców z obszaru LGD Gościnna Wielkopolska. Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

-Rozwijanie działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem lokalnych produktów żywnościowych – środa 17 kwietnia 2019 r. godz. 9.00-11.00

-Zakładanie działalności gospodarczej związanej z produkcją i/lub przetwarzaniem i/lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych – środa 17 kwietnia 2019 r. godz. 11.30- 13.30

-Zakładanie działalności gospodarczej związanej z produkcją i/lub przetwarzaniem i/lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych – dla grup defaworyzowanych
środa 17 kwietnia 2019 r. godz.13.30-14.30

Miejsce wszystkich szkoleń: sala szkoleniowa w budynku siedziby LGD Gościnna Wielkopolska w Pępowie, ul. Powstańców Wlkp. 43