Opublikowano: 11 kwietnia 2019

Wizyta specjalistki ze ,,Skarbówki’’


Wizyta specjalistki ze ,,Skarbówki’’

W czwartek, 11 kwietnia br., w salce narad Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu odbyło się szkolenie dotyczące usługi - ,,Twój e-Pit’’. Szkolenie, które przeprowadziła pani Monika Polcyn, kierownik Referatu Obsługi Bezpośredniej Urzędu Skarbowego w Kościanie, miało na celu ułatwienie podatnikom dostępu do informacji z zakresu prawa podatkowego wynikającego z corocznego obowiązku rozliczania uzyskanych dochodów. (AK)