Inwestycje
Opublikowano: 05 lipca 2022

Warsztaty w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi


Warsztaty w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi

Zmiany i poprawa w sołectwach ma większe szanse powodzenia, jeżeli jest to zaplanowane, przemyślane i oparte o potrzeby wskazane przez mieszkańców.
Dlatego sołectwa: Krzywiń, Żelazno, Zbęchy-Pole, Zbęchy, Nowy Dwór tworzą sołeckie strategie rozwoju. Warsztaty w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi trwają w Łuszkowie. Wczoraj intensywna praca w grupach odnowy wsi, dziś kolejny kreatywny czas przed nami. Warsztaty zrealizowano ze środków z funduszu sołeckiego.