Inwestycje
Opublikowano: 13 marca 2023

Uroczysty Apel w OSP Krzywiń.


Uroczysty Apel w OSP Krzywiń.

W sobotę 11 marca br. odbył się uroczysty apel, na którym oficjalnie przekazano – przesunięty z KP PSP Kościan - 10 letni średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN. Gmina Krzywiń w ubiegłym roku wsparła KP – przekazując dotację 110.000,00 zł na zakup nowego samochodu dla PSP Kościan, który pojawił się w Komendzie Powiatowej na początku tego roku.

Zakup łodzi motorowej typu RIB 50KM był możliwy dzięki złożeniu wniosku (przy współpracy władz OSP Krzywiń) przez Gminę Krzywiń do Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Decyzją Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku, gmina otrzymała dotację na zakup łodzi w kwocie 50.000,00 zł. Na wniosek Burmistrza, Radni Rady Miejskiej Krzywinia zabezpieczyli w budżecie gminy 54.000,00 zł, dzięki tej decyzji zakupiono łódź za kwotę o wartości prawie 104.000,00 zł.  

Ww. sprzęt z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy i powiatu.

Red.