Opublikowano: 01 lutego 2019

Teklimyśl i Jurkowo bez zmian!


Teklimyśl i Jurkowo bez zmian!

W dniu 31 stycznia br. odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich w Jurkowie i Teklimyśli. Funckje sołtysa w Jurkowie powierzyli Beacie Cugier, natomias członkami Rady Sołeckiej zostali: Piotr Buraczewski- Przewodniczący, Justyna Chudziak, Marta Grzelczyk, Sławomir Kolańczyk, Katarzyna Michałowicz, Szumon Rogacki. W Teklimyśli sołtysem został Stanisław Bąk, w skład Rady Sołeckiej weszli: Wiesław Skorupka- przewodniczący, Bogusław Rakowski, Przemysław Dopierała. 

(M.N.)