Inwestycje
Opublikowano: 07 marca 2014

Skuteczny pracownik w cyfrowym świecie


Projekt współfinansowała Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw). W przedsięwzięciu   udział wzięło dziewięcioro uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Kajetana Morawskiego, posiadających status młodocianego pracownika, delegowanych na szkolenie przez pracodawców  naszej gminy w następujących zawodach: cukiernik, kucharz, sprzedawca oraz mechanik pojazdów samochodowych. Głównym celem projektu było podniesienie kwalifikacji osób pracujących i zamieszkujących na obszarze województwa wielkopolskiego w wieku do 25. roku życia, a przede wszystkim umożliwienie uczniom zasadniczych szkół zawodowych dostępu do wiedzy, bez której funkcjonowanie w dzisiejszym świecie jest niemal niemożliwe, gdyż większość dziedzin życia zdominowana jest właśnie przez narzędzia i technologie informatyczne. Zajęcia odbywały się w soboty, w sali informatycznej, w godzinach od 9.00 do 16.00, a prowadzącym był pan Piotr Ciesielski – nauczyciel ZSP w Krzywiniu. Podczas pierwszych zajęć uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe: podręczniki pendrive’y, notesy oraz długopisy. Każdy uczeń miał także zapewnione wyżywienie w dniach szkolenia. Na ostatnich zajęciach uczestnicy przystąpili do egzaminu ECCC, odbywającego się na platformie e-learningowej. Egzamin  składał się z następujących modułów: M1 – Sprzęt i oprogramowanie komputerowe,  M2 – Edycja dokumentów, M3 – Obliczenia arkuszowe, M4 – Bazy danych,  M5 – Multimedia,  M6 – Technologie informacyjno-komunikacyjne, M8 – Grafika biznesowa. Dnia 24 stycznia 2014 r. podczas spotkania pracodawców uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Kajetana Morawskiego w Krzywiniu odbyło się podsumowanie projektu. Pani  – Renata Kołak wręczyła uczniom certyfikaty ECCC, potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności z szerokiego zakresu podstawowych technik informatycznych, użytkowania komputerów, MS Word, MS Excel, MS Access, grafiki menedżerskiej i prezentacji oraz usług w sieciach informatycznych. Następnie uczeń –Dominik Grześkowiak, który ukończył kurs z najlepszym wynikiem oraz jego pracodawca – pan Piotr Mądry, otrzymali nagrody w postaci tabletów. Pragnę podziękować pani Renacie Kołak – Dyrektorowi ZSP w Krzywiniu za okazane wsparcie, rodzicom uczestników projektu za zaangażowanie oraz pracodawcom: Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z Krzywinia, pani Jolancie Popowicz z Restauracji „Parkowa” z Krzywinia, panu Piotrowi Mądremu z firmy „Auto Serwis” z Nowego Dworu i panu Michałowi Richterowi z P.H.U. „Mirmap” z Krzywinia   za umożliwienie naszym uczniom udziału w projekcie, za wyrozumiałość oraz okazaną pomoc.

                                                                                                       Barbara Palcat-Sroka

                                                                                                   Szkolny koordynator projektu