Inwestycje
Opublikowano: 28 lutego 2023

SUW Rąbiń po modernizacji!


SUW Rąbiń po modernizacji!

„Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Krzywiń w miejscowościach: Krzywiń, Cichowo, Lubiń, Rąbiń-Łuszkowo z przebudową stacji uzdatniania wody” zadanie zakończone! W ramach ww. projektu zrealizowano:
a) Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody czystej przy stacji uzdatniania wody w miejscowości Rąbiń
b) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rąbiniu
c) Rozbudowa sieci wodociągowej Rąbiń - Łuszkowo

Wartość inwestycji: 4.717.941,75 zł brutto

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

red.