Inwestycje
Opublikowano: 06 lutego 2023

Rządowy Program Odbudowy Zabytków


Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Właściciele obiektów zabytkowych!

Gmina Krzywiń zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina będzie mogła udzielić dotacji dla właścicieli obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków w formie dotacji dla właścicieli obiektów zabytkowych. W związku z tym zwracamy się do zainteresowanych właścicieli o wypełnienie załączonej ankiety oraz dostarczenie jej do Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń bądź przesłanie na adres: sekretariat@krzywin.pl

WAŻNE!

Decyzja o złożeniu wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków podjęta będzie, biorąc pod uwagę kolejność zgłoszeń, nakazy zobowiązujące do wykonania prac na zabytkach oraz posiadanie przez właściciela dokumentacji i pozwoleń umożliwiającej realizację prac.

UWAGA! O dotację mogą się ubiegać tylko właściciele obiektów zabytkowych! Dotacją nie mogą zostać objęte obiekty znajdujące się w strefie założenia urbanistycznego Miasta Krzywiń nie będące same w sobie obiektami zabytkowymi.

Termin złożenia zgłoszeń upływa 17.02.2023 r. do godz. 15.00.