Inwestycje
Opublikowano: 20 stycznia 2022

Rejestracja NGO w CRBR - Instrukcja


Rejestracja NGO w CRBR - Instrukcja

Stowarzyszenia, Fundacje podlegające Krajowemu Rejestrowi Sądowemu są zobowiązane do 31 stycznia zgłosić się do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Nowy obowiązek został wprowadzony 31 października 2021 roku.

Zobowiązanie wynika z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną na stronie https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/ 

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu. Samo zgłoszenie jest bezpłatne, ale wymaga posiadania kwalifikowalnego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

 

Instrukcja wypełnienia zgłoszenia do pobrania (W załączniku_INSTRUKCJA CRBR)


Pliki do pobrania: