Rada Miejska


Przewodnicząca
Rady Miejskiej Krzywinia

Krystyna Motławska
ul. Rynek 1
64-010 Krzywiń
tel. + 65 517-05-25
fax: + 65 517-06-76
e-mail: rada@krzywin.pl

 

I Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Krzywinia

Władysław Konieczny
tel. 65 5 170 525 (wew. 41, 35)
e-mail: rada@krzywin.pl

 

II Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Krzywinia

Zbigniew Mrug
tel. 65 5 170 525 (wew. 41, 35)
e-mail: rada@krzywin.pl

 

Przewodnicząca pełni dyżur w każdą środę od godziny 10:00 do godziny 14:00

I piętro pokój nr 23
tel. 65 5 170 525 (wew. 41, 35)
e-mail: rada@krzywin.pl


Pozostali radni:

Leszek Majchrzak

Leszek Majchrzak
leszek.majchrzak@krzywin.pl

Mieczysław Landzwojczak
mieczyslaw.landzwojczak@krzywin.pl 

Antoni Nowak
† 28.02.2018r.

Agnieszka Łagodzka
agnieszka.lagodzka@krzywin.pl 

Teresa Klupś
teresa.klups@krzywin.pl 


Komisje Rady Miejskiej

Komisja rewizyjna

 • Paweł Wawrzyniak - Przewodniczący
 • Stanisław Dolak
 • Leszek Majchrzak
 • Jerzy Nowak
 • Dominik Rzepka

Komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych

 • Agnieszka Łagodzka - Przewodnicząca
 • Władysław Konieczny
 • Krystyna Motławska
 • Zbigniew Mrug
 • Jan Musielak

Komisja gospodarcza

 • Janusz Partyka - Przewodniczący
 • Stanisław Golak
 • Teresa Klupś
 • Mieczysław Landzwojczak
 • Antoni Nowak

Komisja budżetu i finansów

 • Jerzy Nowak - Przewodniczący
 • Teresa Klupś
 • Leszek Majchrzak
 • Paweł Wawrzyniak
 • Jan Musielak
 • Władysław Konieczny
 • Krystyna Motławska


Kadencje Rady Miejskiej:

Kadencja 1994 - 1998

 1. Barbara Antkowiak - Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia
 2. Leonard Leśnik - Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej Krzywinia
 3. Paweł Buksalewicz - Burmistrz
 4. Roman Majorczyk - Vice Burmistrz 
 5. Andrzej Jęcz - Delegat do Sejmiku Samorządowego
 6. Marian Jagieła - Członek Zarządu
 7. Zbigniew Jędroszkowiak - Członek Zarządu
 8. Bolesław Ratajczak - Członek Zarządu
 9. Zbigniew Szymański - Członek Zarządu
 10. Edward Bielecki
 11. Józef Kozber
 12. Stanisław Michałowicz
 13. Alfons Motała
 14. Piotr Strugała
 15. Michał Suchora
 16. Władysław Szczepaniak
 17. Stefan Śmiejczak
 18. Bernard Turski

Kadencja 1998 - 2002

 1. Andrzej Jęcz - Przewodniczący Rady Miejskiej Krzywinia
 2. Czesław Janikowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia
 3. Andrzej Musielak - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia
 4. Zbigniew Zieliński - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia
 5. Paweł Buksalewicz - Burmistrz
 6. Roman Majorczyk - Zastępca Burmistrza
 7. Stefan Głowacki - Członek Zarządu
 8. Stanisław Grobelny - Członek Zarządu
 9. Marian Jagiełło - Członek Zarządu
 10. Olgierd Kaźmierowski - Członek Zarządu
 11. Bolesław Ratajczak - Członek Zarządu
 12. Marian Dopieralski
 13. Janina Gogół
 14. Stanisław Golak
 15. Henryk Gubański
 16. Stanisław Kacprowicz
 17. Mieczysław Landzwojczak 
 18. Stanisław Michałowicz
 19. Krystyna Moszyńska
 20. Romana Nowak
 21. Jerzy Nowak
 22. Henryk Szłapczyński
 23. Zbigniew Szymański.

Kadencja 2002 - 2006

 1. Majorczyk Roman - Przewodniczący Rady
 2. Gubański Andrzej - Wiceprzewodniczący Rady
 3. Zbigniew Zieliński - Wiceprzewodniczący Rady
 4. Janina Gogół
 5. Henryk Gubański
 6. Andrzej Kaczmarek
 7. Olgierd Kaźmierowski
 8. Andrzej Klinowski
 9. Teresa Klupś
 10. Andrzej Małecki
 11. Krystyna Moszyńska
 12. Antoni Nowak
 13. Jerzy Nowak
 14. Bolesław Ratajczak
 15. Tadeusz Spurtacz

Kadencja 2002 - 2006

 1. Chudziak Waldemar
 2. Gogół Janina
 3. Gubański Andrzej - Wiceprzewodniczący
 4. Gubański Henryk
 5. Kaczmarek Andrzej
 6. Kaźmierowski Olgierd
 7. Klinowski Andrzej - Wiceprzewodniczący
 8. Klupś Teresa
 9. Majorczyk Roman - Przewodniczący
 10. Małecki Andrzej
 11. Moszyńska Krystyna
 12. Nowak Antoni
 13. Bolesław Ratajczak
 14. Spurtacz Tadeusz
 15. Zbigniew Zieliński

Kadencja 2010 - 2014

 1. Joanna Ziętkiewicz - Przewodnicząca
 2. Andrzej Kaczmarek - Wiceprzewodniczący
 3. Zbigniew Zieliński - Wiceprzewodniczący
 4. Radosław Chmielewski
 5. Jerzy Nowak
 6. Andrzej Gubański
 7. Teresa Klupś
 8. Mieczysław Landzwojczak
 9. Roman Majorczyk
 10. Magdalena Mielczarek
 11. Krystyna Motławska
 12. Antoni Nowak
 13. Janusz Partyka
 14. Paweł Prałat
 15. Bolesław Ratajczak