Inwestycje
Opublikowano: 30 maja 2022

Rada Miejska


Przewodnicząca
Rady Miejskiej Krzywinia

Hanna Frankiewicz
ul. Rynek 1
64-010 Krzywiń
tel. + 65 517-05-25
fax: + 65 517-06-76
e-mail: rada@krzywin.pl

 


I Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Krzywinia

Robert Zieliński
tel. 65 5 170 525 (wew. 41, 35)


e-mail: rada@krzywin.pl

 


II Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Krzywinia

Zbigniew Zieliński
tel. 65 5 170 525 (wew. 41, 35)
e-mail: rada@krzywin.pl

 

Przewodnicząca pełni dyżur w każdą środę od godziny 10:00 do godziny 14:00

I piętro pokój nr 23
tel. 65 5 170 525 (wew. 41, 35)
e-mail: rada@krzywin.pl


 


Komisje Rady Miejskiej

Komisja rewizyjna

Komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych

Komisja gospodarcza

Komisja skarg, wniosków i petycji

 

Kadencje Rady Miejskiej:

Kadencja 1994 - 1998

 1. Barbara Antkowiak - Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia
 2. Leonard Leśnik - Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej Krzywinia
 3. Paweł Buksalewicz - Burmistrz
 4. Roman Majorczyk - Vice Burmistrz 
 5. Andrzej Jęcz - Delegat do Sejmiku Samorządowego
 6. Marian Jagieła - Członek Zarządu
 7. Zbigniew Jędroszkowiak - Członek Zarządu
 8. Bolesław Ratajczak - Członek Zarządu
 9. Zbigniew Szymański - Członek Zarządu
 10. Edward Bielecki
 11. Józef Kozber
 12. Stanisław Michałowicz
 13. Alfons Motała
 14. Piotr Strugała
 15. Michał Suchora
 16. Władysław Szczepaniak
 17. Stefan Śmiejczak
 18. Bernard Turski

Kadencja 1998 - 2002

 1. Andrzej Jęcz - Przewodniczący Rady Miejskiej Krzywinia
 2. Czesław Janikowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia
 3. Andrzej Musielak - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia
 4. Zbigniew Zieliński - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia
 5. Paweł Buksalewicz - Burmistrz
 6. Roman Majorczyk - Zastępca Burmistrza
 7. Stefan Głowacki - Członek Zarządu
 8. Stanisław Grobelny - Członek Zarządu
 9. Marian Jagiełło - Członek Zarządu
 10. Olgierd Kaźmierowski - Członek Zarządu
 11. Bolesław Ratajczak - Członek Zarządu
 12. Marian Dopieralski
 13. Janina Gogół
 14. Stanisław Golak
 15. Henryk Gubański
 16. Stanisław Kacprowicz
 17. Mieczysław Landzwojczak 
 18. Stanisław Michałowicz
 19. Krystyna Moszyńska
 20. Romana Nowak
 21. Jerzy Nowak
 22. Henryk Szłapczyński
 23. Zbigniew Szymański.

Kadencja 2002 - 2006

 1. Majorczyk Roman - Przewodniczący Rady
 2. Gubański Andrzej - Wiceprzewodniczący Rady
 3. Zbigniew Zieliński - Wiceprzewodniczący Rady
 4. Janina Gogół
 5. Henryk Gubański
 6. Andrzej Kaczmarek
 7. Olgierd Kaźmierowski
 8. Andrzej Klinowski
 9. Teresa Klupś
 10. Andrzej Małecki
 11. Krystyna Moszyńska
 12. Antoni Nowak
 13. Jerzy Nowak
 14. Bolesław Ratajczak
 15. Tadeusz Spurtacz

Kadencja 2002 - 2006

 1. Chudziak Waldemar
 2. Gogół Janina
 3. Gubański Andrzej - Wiceprzewodniczący
 4. Gubański Henryk
 5. Kaczmarek Andrzej
 6. Kaźmierowski Olgierd
 7. Klinowski Andrzej - Wiceprzewodniczący
 8. Klupś Teresa
 9. Majorczyk Roman - Przewodniczący
 10. Małecki Andrzej
 11. Moszyńska Krystyna
 12. Nowak Antoni
 13. Bolesław Ratajczak
 14. Spurtacz Tadeusz
 15. Zbigniew Zieliński

Kadencja 2010 - 2014

 1. Joanna Ziętkiewicz - Przewodnicząca
 2. Andrzej Kaczmarek - Wiceprzewodniczący
 3. Zbigniew Zieliński - Wiceprzewodniczący
 4. Radosław Chmielewski
 5. Jerzy Nowak
 6. Andrzej Gubański
 7. Teresa Klupś
 8. Mieczysław Landzwojczak
 9. Roman Majorczyk
 10. Magdalena Mielczarek
 11. Krystyna Motławska
 12. Antoni Nowak
 13. Janusz Partyka
 14. Paweł Prałat
 15. Bolesław Ratajczak

Kadencja 2014 - 2018

 1. Krystyna Motławska - Przewodnicząca
 2. Władysław Konieczny  - Wiceprzewodniczący
 3. Zbigniew Mrug - Wiceprzewodniczący
 4. Antoni Nowak
 5. Janusz Partyka
 6. Mieczysław Landzwojczak
 7. Agnieszka Łagodzka
 8. Paweł Wawrzyniak
 9. Leszek Majchrzak
 10. Dominik Rzepka
 11. Jan Musielak
 12. Stanisław Dolak
 13. Stanisław Golak
 14. Teresa Klupś
 15. Jerzy Nowak

Kadencja 2018 - 2023

 1. Krystyna Motławska - Przewodnicząca
 2. Władysław Konieczny - Wiceprzewodniczący
 3. Mateusz Walczak - Wiceprzewodniczący
 4. Marta Bzymek
 5. Beata Cugier
 6. Hanna Frankiewicz
 7. Agnieszka Łagodzka
 8. Hanna Grobelna
 9. Stanisław Dolak
 10. Andrzej Kaczmarek
 11. Paweł Michałowicz
 12. Jan Musielak
 13. Paweł Wawrzyniak
 14. Zbigniew Zieliński
 15. Joanna Ziętkiewicz