Inwestycje
Opublikowano: 24 września 2021

Rada Sołecka w Kopaszewie uzupełniona!!


Rada Sołecka w Kopaszewie uzupełniona!!

W wyniku rezygnacji czterech członków z Rady Sołeckiej w Kopaszewie zarządzone zostały wybory uzupełniające. Podczas Zebrania Wiejskiego w Kopaszewie w dniu 22 września 2021 roku mieszkańcy zmniejszyli skład Rady Sołeckiej z 7 do 6 i wybrali nowych członków Rady w osobach: Agnieszka Fajfer, Marek Kuśnierek, Kamil Michalski. Po ukonstytuowaniu się Rady Sołeckiej funkcje przewodniczącego powierzono Mirosławowi Tasiemskiemu. 

Na zdjęciu: Sołtys wsi Paweł Majchrzak oraz nowo wybrani członkowie Rady Sołeckiej: Marek Kuśnierek Agnieszka Fajfer, Kamil Michalski.

 

M.N.