Opublikowano: 07 lutego 2019

Rabiń i Rogaczewo Małe- bez zmian!!!


Rabiń i Rogaczewo Małe- bez zmian!!!

W Rąbiniu funkcje sołtysa powierzono Lucynie Jaszkiewicz, natomiast w skład rady sołeckiej weszli: Renata Nowak- przewodnicząca, Barbara Gałka, Jerzy Bródka, Agnieszka Łagodzka, Adam Przybylak i Kinga Woźniak.

W Rogaczewie Małym sołtysem został Andrzej Dobraś, pomagać mu będzie rada sołecka w składzie: Grzegorz Wachowiak- przewodniczący, Marek Antczak, Wioleta Poprawa i  Joanna Borowiak.

 

(M.N.)