Opublikowano: 04 lipca 2018

Poinformuj Urząd o pracach!


Poinformuj Urząd o pracach!

Szanowni Mieszkańcy Miasta Krzywiń,

Na terenie miasta Krzywiń mieszkańcy rozpoczęli prace przyłączeniowe – budowa instalacji wewnętrznej od studzienki postawionej przy granicy nieruchomości do posesji.

Przypominamy zasady:

1)      Wypełnij druk i dostarcz do Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu;

2)      Przed zasypaniem wykopu i utwardzeniu terenu po pracach poinformuj pracowników oczyszczalni ścieków (numery telefonów poniżej);

3)      Po powiadomieniu nastąpi odbiór zgłoszonych instalacji przez Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu oraz dopełnienie spraw formalnych.

4)      Nie wolno, zabrania się zrzucać ścieków do nowej instalacji sieci kanalizacji aż do momentu otrzymania stosownej informacji z UMiG Krzywiń. Wydany zostanie stosowny komunikat.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy UMiG Krzywiń, w tym nowi pracownicy oczyszczalni ścieków (konserwatorzy oczyszczalni), których należy poinformować telefonicznie lub składając wniosek (w załączeniu) o terminie budowy przyłącza / instalacji wewnętrznej na terenie nieruchomości:

1)     Wojciech Pędrak – tel. 518 853 710

2)     Zdzisław Dropik – tel. 518 092 800

Informacji udziela również Podinspektor ds. zarządzania infrastrukturą Pan Mikołaj Żak – 65 5 170 525 wew. 255.

Baza firm, które wykonują prace instalacyjne:
https://krzywin.pl/Montaz_instalacji_wewnetrznej!_,39149.html

Zastępca Burmistrza

(-)Bartosz Kobus