Inwestycje

Organizacje pozarządowe

06 lutego 2017

Wyniki otwartego konkursu ofert 2017

Szczegółowe informacje w załączniku.
27 grudnia 2016

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Szczegółowe informacje w załącznikach.
28 października 2016

Informacja w sprawie przebiegu konsultacji

Szczegółowe informacje w załączniku.
12 października 2016

Spotkanie w ramach konsultacji

W Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiń odbyło się spotkanie Burmistrza Jacka Nowaka z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Krzywiń w ramach konsultacji programu współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
5 października 2016

Konsultacje dla organizacji pozarządowych

Omówienie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi będzie motywem przewodnim konsultacji, które odbędą się w czwartek, 6 października br., w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu. Początek godzina 14.00.