Ogłoszenie o przetargu


Ogłoszenie o zamówieniu na ,,Budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miasta Krzywiń” wraz z dokumentacją projektową, w tym dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną, kosztorysami ofertowymi do pobrania na stronie BIP pod poniższym linkiem:

http://pkrzywin.wokiss.pl/bip.php?pid=359&&id=3159