Opublikowano: 30 marca 2015

Odnowa na ,,Zaciszu”


Budowa była możliwa dzięki pozyskaniu przez gminę Krzywiń pomocy finansowej w 2010 roku na realizację projektu „Budowa budynku kąpieliska przy plaży miejskiej w Cichowie” w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007-2013. Ogólny koszt inwestycji to ponad 650.000,00 zł.

 

red.