Opublikowano: 30 lipca 2018

Oczyszczalnia ścieków w Krzywiniu gotowa!


Oczyszczalnia ścieków w Krzywiniu gotowa!

Zakończono wszystkie prace budowlano-montażowe na oczyszczalni ścieków w Krzywiniu. Firma PTB Nickel Sp. z o.o. zgłosiła gotowość obiektu do odbiorów.

W ubiegłym tygodniu dokonano prób szczelności, nastąpił rozruch pomp. Budynki wyposażono w niezbędny sprzęt, część warsztatową oraz biurową. Na oczyszczalni pracują już dwie osoby (konserwatorzy) zatrudnieni przez Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, od 1 sierpnia br. pracę rozpocznie Administrator Oczyszczalni Pan Sławomir Jędrzejczak, zam. Krzywiń. Obecnie trwają czynności odbiorowe. Już za kilkanaście dni ruszy nowa oczyszczalnia ścieków, którą udało się wybudować niespełna w rok! Wszystko dzięki pozyskanym środkom unijnym przez Gminę Krzywiń w 2017 roku (najwyższa dotacja w Wielkopolsce, a wniosek uplasował się wówczas na 1. miejscu listy rankingowej). Oczyszczalnia Ścieków w Krzywiniu to nowoczesny obiekt, który zadba o właściwą gospodarkę wodno-ściekową na terenie miasta Krzywiń.

W poniedziałek 30 lipca br. firma AS z Gostynia rozpoczęła budowę drogi dojazdowej do nowej oczyszczalni.

Red.