Inwestycje
Opublikowano: 27 lipcca 2022 roku

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zag


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzywiń oraz prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzywiń


Pliki do pobrania: