Opublikowano: 13 stycznia 2020

Objaśnienia prawne Ministra Klimatu – BDO


Objaśnienia prawne Ministra Klimatu – BDO

Informujemy, że Minister Klimatu na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/klimat/interpretacja-przepisow opublikował objaśnienia prawne dotyczące wpisu do rejestru Bazy Danych Odpadowych BDO.

Więcej informacji uzyskać można na stronie głównej Ministerstwa Klimatu:

https://www.gov.pl/web/klimat

oraz w zakładkach:

https://www.gov.pl/web/klimat/zalozenia


https://www.gov.pl/web/klimat/odpady


https://www.gov.pl/web/klimat/interpretacja-przepisow