O projekcie


Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Miasta i Gminy Krzywiń,

Ostatni kwartał 2016 roku to podjęcie strategicznej decyzji o przystąpieniu do przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO+ 2014-2020 (fundusze UE) na realizację projektu pn. ,,Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Krzywiniu”. Posiadając przygotowane w latach 2011-2012 projekty z aktualnym pozwoleniem na budowę, wiedzę i odpowiednie kwalifikacje pracowników postanowiłem o przystąpieniu do realizacji tego największego w dziejach nowej historii Krzywinia projekcie infrastrukturalnym. Wniosek o dofinansowanie został złożony 31 października 2016 roku. Wartość kosztorysowa (przed przetargiem) inwestycji to ponad 36 mln zł (w tym budowa oczyszczalni ścieków oraz wszystkich 4 etapów kanalizacji sanitarnej). Obecnie ubiegamy się o uzyskanie dofinansowania w kwocie 19 mln zł. Najbliższe miesiące pokażą czy i jakiej wysokości otrzymamy dofinansowanie. W przypadku braku powodzenia naszego wniosku, finanse gminy są przygotowane na zaciągnięcie preferencyjnej pożyczki - umarzalnej do 25% - na realizację ww. zadania, jednak w zmniejszonym zakresie (budowa oczyszczalni i tylko 2 z 4 etapów sieci kanalizacji sanitarnej). Jednym słowem Ruszamy!

Burmistrz
Miasta i Gminy Krzywiń
(-)Jacek Nowak

Ogłoszenie o zamówieniu na ,,Budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miasta Krzywiń” wraz z dokumentacją projektową, w tym dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną, kosztorysami ofertowymi do pobrania na stronie BIP pod poniższym linkiem:

http://pkrzywin.wokiss.pl/bip.php?pid=359&&id=3159