Inwestycje
Opublikowano: 02 września 2022

OŚWIADCZENIE O KONTYNUACJI KSZTAŁCENIA W UKRAIŃSKIM SYSTEMIE OŚWIATY


OŚWIADCZENIE O KONTYNUACJI KSZTAŁCENIA W UKRAIŃSKIM SYSTEMIE OŚWIATY

Dzieci i uczniowie, obywatele Ukrainy, uczący się w przedszkolu lub szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty w trybie zdalnym nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki. Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem  składa  do  gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty.

Wzór oświadczenia ma charakter przykładowy, który może zostać wykorzystany. Wzór oświadczenia o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń, w Urzędzie Miasta

i Gminy Krzywiń – wydział oświaty oraz w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzywiń. Oświadczenie można złożyć w  Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiń, elektronicznie lub wysłać na adres korespondencyjny  Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń:  ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń.