Opublikowano: 31 lipca 2019

Nowa Dyrektor MGOPS w Krzywiniu.


Nowa Dyrektor MGOPS w Krzywiniu.

Od 31 lipca 2019 roku Pani Annie Pawlak zam. Poniec powierzono p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

Pani Anna Pawlak ukończyła Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu, gdzie zdobyła tytuł zawodowy pracownika socjalnego, następnie ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Społeczna  w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie oraz studia podyplomowe na kierunku Ekonomia Społeczna na Uniwersytecie Ekonomicznym, posiada również specjalizację z zakresu organizacji Pomocy Społecznej.

Doświadczenie zawodowe w zakresie pomocy społecznej zdobyła pracując jako pracownik socjalny w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi oraz w Centrum Integracji Społecznej w Krobi  na stanowisku kierownika.

Związana od wielu lat z samorządem i zaangażowana w sprawy społeczne oraz aktywizację zawodową.

Posiada również doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń Pana Jacka Nowaka akt powierzenia stanowiska wręczył Sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń Pan Bartosz Kobus.

Red.