Opublikowano: 12 czerwca 2019

Narada sołtysów


Narada sołtysów

W środę, 12 czerwca br., w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu odbyła się druga narada z sołtysami wybranymi na kadencję 2019-2024. Celem spotkania było przekazanie sołtysom aktualnych informacji z „życia samorządu”. Podczas dwugodzinnego posiedzenia omówiono najistotniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania sołectw. (AK)