Opublikowano: 25 marca 2021

MGOPS i SENIORZY


MGOPS i SENIORZY

W środę, 25 marca br., w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu doszło do narady dyrekcji placówki z Przewodniczącą Gminnej Rady Seniorów Krystyną Sikorską. Podczas spotkania omówiono możliwości zacieśnienia współpracy na dotychczasowych polach oraz koncepcję wykreowania nowych przestrzeni aktywności. Ustalono między innymi, że w momencie stabilizacji sytuacji sanitarno – epidemiologicznej, członkowie seniorskiego samorządu udadzą się do Malborka, gdzie wezmą udział w ,,naradzie studyjnej’’ oraz wymienią doświadczenia z miejscową Radą Seniorów.

 

 

 

red.