Opublikowano: 05 lutego 2019

Łuszkowo i Łagowo-po wyborach!


Łuszkowo i Łagowo-po wyborach!

W sołectwie Łagowo funkcje sołtysa powierzono na najbliższe 5 lat Mateuszowi Walczakowi. W skład rady sołeckiej weszli: Marcin Michalak- przewodniczący, Henryk Frąckowiak, Andrzej Witkowski, Marlena Wojtkowiak.

W sołectwie Łuszkowo mieszkańcy zdecydowali, że sołtysem będzie Tomasz Kurt. W skład rady sołeckiej weszli: Piotr Chudziak- przewodniczący, Mirosław Kędziora, Patryk Berdychowski, Agnieszka Zajcher-Woźniak, Ewa Włodarczak, Tomasz Jędroszkowiak.

 

(M.N.)