Inwestycje
Opublikowano: 10 listopada 2021

Konsultacje rozkładu jazdy dla linii nr 16


Konsultacje rozkładu jazdy dla linii nr 16

 

Przystąpiono do prac związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego”.

W związku z tym prosimy o przesłanie ewentualnych uwag co do godzin kursowania autobusu na linii nr 16 Śrem-Jerka-Krzywiń.

Uwagi prosimy o przesyłanie do 30 listopada 2021 roku na adres e-mail: bartosz.kobus@krzywin.pl w celu uwzględnienia ich w rozkładzie jazdy, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2022 roku.

 

Sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń

Bartosz Kobus