Inwestycje
Opublikowano: 05 października 2021

Konsultacje NGO


Konsultacje NGO

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

serdecznie zaprasza

do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest
„Program współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami  pozarządowymi
oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

 

 

Szczególy dotyczące konsultacji pod linkiem KONSULTACJE