Opublikowano: 12 czerwca 2019

Komisje Stałe opiniują wykonanie budżetu za 2018 r.....


Komisje Stałe opiniują wykonanie budżetu za 2018 r.....

Komisje Stałe Rady Miejskiej Krzywinia co roku opiniują wykonanie Budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za 2018 r.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 15  i 22 maja br. przeprowadziła szczegółową kontrole wykonania budetu Miasta i Gminy Krzywiiń za 2018 rok. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i wystąpiła  z  wnioskiem do Rady Miejskiej Krzywinia o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń

Komisje Stałe Rady Miejskiej Krzywinia odbędą posiedzenia poświęcone tematowi wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiiń za 2018 rok w następujących terminach:

1) Komisja Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych- 17 czerwca br. o godz. 17.15,

2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji- 17 czerwca br. o godz. 19.30,

3) Komisja Gospodarcza- 19 czerwca br. o godz. 17.30.

Sesja Rady Miejskiej Krzywinia na której zostanie rozstzygnięta kwestia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń odbędzie się 24 czerwca br. w Domu Srażaka w Krzywiniu o godz. 10.00.

Szczegóły dotyczące Sesji oraz Komisji Stałych pod linkiem Portal Mieszkańca.