Opublikowano: 11 lutego 2019

Kolejni nowi Sołtysi w Gminie Krzywiń...


Kolejni nowi Sołtysi w Gminie Krzywiń...

Sołtysem wsi Kopaszewo został Paweł Majchrzak, pomagać mu będzie rada sołecka w składzie: Beata Brzozowska-Sobczak- przewodnicząca, Alicja Maciejewska, Marcin Rachmajda, Radosława Stachowiak, Mirosław Tasiemski, Jolanta Walczak, Piotr Wypłata.

Mieszkańcy Wieszkowa na sołtysa wsi wybrali Michała Tyczyńskiego, natomiast do rady sołeckiej: Stanisława Dolaka – przewodniczący, Katarzynę Bąk, Dominika Wachowiaka.

 

(M.N.)