Opublikowano: 04 września 2018

KONSULTACJE SPOŁECZNE


Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Krzywiń do udziału w Konsultacjach Społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie: zmiany uchwały nr VI/37/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzywiń, zmiany uchwały nr VI/38/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania Statutu Miasta Krzywinia, zmiany uchwały nr VI/39/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy Krzywiń.


Pliki do pobrania: