Opublikowano: 11 września 2017

Jubileusz Pani Bronisławy


Jubileusz Pani Bronisławy

Pani Bronisława Matuszewska z Czerwonej Wsi ukończyła 95 lat. Z tej okazji warto przypomnieć historię życia Pani Bronisławy.

Pani Bronisława Matuszewska, nazwisko rodowe Kunc, córka Mikołaja Kunca i Magdaleny z domu Włodarczak urodziła się dnia 22 sierpnia 1922 roku w Jurkowie. Dzieciństwo i młodość  (okres trzydziestu lat) spędziła w Wymysłowie, gdzie jej ociec pracował jako owczarz. Miała czworo rodzeństwa; trzy siostry i jednego brata. W roku 1955 Pani Bronisława wyszła za mąż i przeprowadziła się do Maciejewa, gdzie przez trzydzieści lat Państwo Matuszewscy żyli razem, pracując we własnym gospodarstwie rolnym. W roku 1993 Pani Bronisława owdowiała. Pani Bronisława wychowała troje dzieci, doczekała się dwanaściorga wnuków oraz dwanaściorga prawnuków. Od dwudziestu trzech lat Pani Bronisława mieszka w Czerwonej Wsi razem z córką i jej rodziną.

Z okazji pięknej, 95-tej rocznicy urodzin Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń odwiedził jubilatkę aby w imieniu wszystkich mieszkańców gminy Krzywiń złożyć na jej ręce urodzinowe życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz nieustającej pogody ducha.

                                                                                                                                                                                       Zofia Marciniak