Inwestycje
Opublikowano: 23 grudnia 2021

Jednostka OSP Jerka z dofinansowaniem WFOŚiGW


Jednostka OSP Jerka z dofinansowaniem WFOŚiGW

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerce w związku z realizacją przedsięwzięcia p.n. „Dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerce” pozyskała 8 sztuk nowych hełmów strażackich i 8 kominiarek strażackich.

Zakup sfinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, oraz budżetu jednostki OSP Jerka.

Wartość zadania opiewa na kwotę 15.120,00 zł, z czego 15.000,00 zł pochodzi z WFOŚiGW w Poznaniu, 120,00 zł z budżetu jednostki OSP Jerka.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na poprawę wyposażenia i bezpieczeństwa strażaków OSP Jerka biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Ratownicy będą mogli prowadzić działania w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii. Pozwoli także na ograniczanie i likwidację skażeń na szlakach komunikacyjnych oraz ciekach i akwenach wodnych.

Poniżej link do strony WFOŚiGW w Poznaniu:

https://www.wfosgw.poznan.pl/