Opublikowano: 30 grudnia 2020

Inwestycje na finiszu roku


Inwestycje na finiszu roku

Zaczęło się odliczenie ostatnich godzin starego roku… Fakt ten nie przeszkadza samorządowi Miasta i Gminy Krzywiń w realizacji ostatnich zadań inwestycyjnych. Zgodnie z zapowiedziami, po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w Krzywiniu ,,brukowane’’ są chodniki, natomiast w Bielewie zainstalowano nową, estetyczną wiatę przystankową. Nad montażem obiektu czuwał Sołtys Bielewa i Radny Rady Miejskiej Krzywinia Władysław Konieczny, który wnioskował o modernizację przystanku. (r)