Opublikowano: 16 listopada 2018

Inauguracyjna sesja!


W poniedziałek, 19 listopada br., o godz. 17.00, w krzywińskim ,,Domu Strażaka'' odbędzie się pierwsza sesja Rady Miejskiej Krzywinia VIII kadencji.

Porządek obrad:

- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

- złożenie ślubowania przez radnych,

- wybór przewodniczącego rady,

- wybór zastępcy/zastępców przewodniczącego rady,

- złożenie ślubowania przez burmistrza,

- zakończenie obrad.