Gminna Rada Seniorów


 1. Krystyna Sikorska - Przewodnicząca
 2. Krystyna Andrzejewska - Z-ca Przewodniczącej
 3. Barbara Adamska 
 4. Maria Buksalewicz
 5. Hieronim Gościaniak
 6. Gertruda Kaczmarek
 7. Grażyna Kononowicz
 8. Władysława Maćkowiak
 9. Maria Maj
 10. Krystyna Nadolna
 11. Aniela Tomkowiak
 12. Mirosław Zawalij
 13. Stanisław Golak
 14. Genowefa Szczerbal
 15. Maria Skrzypczak