Opublikowano: 16 maja 2019

Dzień Osób z Niepełnosprawnością z ZUS


Dzień Osób z Niepełnosprawnością z ZUS

Porady ekspertów ZUS, punkty informacyjne specjalistów z instytucji, organizacji i fundacji  działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Bogaty program szkoleń, seminariów i spotkań, to szeroka oferta, którą przygotował Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Dzień Osób z Niepełnosprawnością. W piątek, 17 maja, placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wielkopolsce przygotowały szeroką ofertę skierowaną do osób niepełnosprawnych, ich rodzin i pracodawców. Ponadto, 28 maja Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza do Forum Synagoga. Zapraszamy do skorzystania z licznych seminariów, warsztatów, porad i wystaw.  Szczegółowe informacje na temat organizowanych przez poszczególne placówki ZUS wydarzeń, w związku z Dniem Osób z Niepełnosprawnością, można znaleźć w załączniku i na stronie www.zus.pl.