Inwestycje
Opublikowano: 12 stycznia 2022

Dodatek osłonowy - Rozpoczęto przyjmowanie wniosków


Dodatek osłonowy - Rozpoczęto przyjmowanie wniosków

Od 10 stycznia br. mieszkańcy gminy Krzywiń mogą składać wnioski o dodatek osłonowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP

W związku z trwającą epidemią koronawirusa dbając o Państwa zdrowie ale także komfort, wnioski należy składać wyłącznie po umówieniu droga telefoniczną. Numer telefonu 65-517-90-49
 

Dodatek osłonowy – co to jest

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.
 
Komu przysługuje dodatek osłonowy
Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:
Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie  przekracza kwoty 2100 zł,
Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Gospodarstwo domowe tworzą:
gospodarstwo domowe jednoosobowe - osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.
Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego
 
Ile wynosi dodatek osłonowy
Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 400/500 zł * dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 600/750 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 850 zł/1062,50 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
  • 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
 

Uwaga
Dodatek osłonowy możemy przyznać również, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Wypłacimy wtedy różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.
 
Świadczenie nie przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.
 
Jak będzie wypłacany dodatek osłonowy
Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Będzie on wypłacany w dwóch równych ratach:
do 31 marca 2022 r.
do 2 grudnia 2022 r.
 
Jak powiadomimy o przyznaniu dodatku osłonowego


Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.
Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego podasz adres poczty elektronicznej (do czego gorąco zachęcamy), prześlemy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na ten adres.
 
Jeżeli nie podasz adresu poczty elektronicznej, będziesz mógł odebrać  informację o przyznaniu dodatku osłonowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu.
 
Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do dodatku osłonowego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji.
 
Gdzie i kiedy złożyć wniosek
 
Mieszkańcu Gminy Krzywiń, możesz złożyć wniosek w:
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu
Generała Dezyderego Chłapowskiego 34, 64-010 Krzywiń

Telefon kontaktowy do pracownika zajmującego się dodatkiem osłonowym
65-517-90-49

(Zadźwoń i umów się na spotkanie celem złożenia wniosku)


Wniosek można złożyć najpóźniej do 31 października 2022 r.
 
Podstawa prawna
ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1)
rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2)

 

Wniosek oraz wskazówki jak wypełnić wniosek - w plikach do pobrania