Inwestycje
Opublikowano: 23 lutego 2023

Deklaracja ws. folii rolniczych


Deklaracja ws. folii rolniczych

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

INFORMACJA O NABORZE DEKLARACJI W RAMACH INWENTARYZACJI FOLII ROLNICZYCH INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Krzywiń wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem, aby jednak ustalić możliwości wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W związku z powyższym, prowadzący gospodarstwo rolne, zainteresowani sprawą na terenie Gminy Krzywiń winni złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów na moment złożenia deklaracji. Druk deklaracji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu lub do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu pok. 1 - KANCELARIA.

Sposób składania informacji: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń (Kancelaria - biuro nr 1) osobiście lub pocztą do dnia 15.03.2023 r. włącznie.

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku!!!

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

Jacek Nowak