Opublikowano: 01 lutego 2019

Debata o melioracji!


Debata o melioracji!

Na zaproszenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia przybyło ponad 70 rolników z terenu Gminy Krzywiń i Gminy Kościan oraz:

a) Radosław Dąbrowicz- Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kościanie,

b) Marcin Waligóra, Jagoda Andrzejewska, Stanisław Pelczar, Zbysław Nowaczyk- Przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

c) Dariusz Pasterkiewicz- kierownik Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich,

d) Przemysław Sztukowski- Dyrektor Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich,

e) Walenty Grzegorz, Mieczysław Rzepka- przedstawiciele Rady Powiatowej Izby Rolniczej,

f) Radni Rady Miejskiej Krzywinia,

g) Jacek Nowak- Burmistrz Miasta i Gminy  Krzywiń,

h) Bartosz Kobus- Sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń, Radny Rady Powiatu Kościańskiego.

            Rolnicy podczas spotkania dopytywali o aktualne programy wsparcia ze strony ARiMR, oraz aktualny stan wypłat dopłat bezpośrednich i innych płatności Agencji. Rolnicy szczególne włączyli się w debatę o stanie melioracji na terenie Gminy Krzywiń,  zarzucając przedstawicielom instytucji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie duży chaos w zarządzaniu poszczególnymi ciekami oraz brak orientacji w terenie. Podczas spotkania rolnicy wskazywali na newralgiczne punkty na ciekach wodnych, które wymagają pilnych interwencji. Rolnicy wspólnie z przedstawicielami uzgodnili, że w pierwszej kolejności należy przygotować harmonogram i kolejność prac z zakresie melioracji na terenie Gminy Krzywiń. Obecni na spotkaniu zapoznali się również z działalnością izby rolniczej na terenie Powiatu Kościańskiego. Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń zapewnił, że Gmina w 2019 roku również będzie partycypować w kosztach prac przeprowadzanych na ciekach wodnych.

(M.N.)