Opublikowano: 20 sierpnia 2019

Czas na rewitalizację Świńca i Bielewa!


Czas na rewitalizację Świńca i Bielewa!

Po wielu dniach przygotowań, pytań ze strony Sołtysów, Radnych dziś ogłosiliśmy przetarg na ,,Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Świniec i przebudowa kotłowni w budynku świetlicy oraz przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielewie".
http://bip.krzywin.pl/krzywin/bip/zamowienia-publiczne.html?pid=1876

Kolejny wielomilionowy projekt będzie realizowany na terenie gminy Krzywiń dzięki środkom z UE!

Zakończenie prac planowane jest na 30 czerwca 2020 r.

Burmistrz MiG Krzywiń
Jacek Nowak