Opublikowano: 04 grudnia 2018

Czas KGW


Dnia 29 listopada weszła w życie nowa Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich (Dz.U. poz. 2229). Określa ona formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację KGW. W myśl tej ustawy został utworzony Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W rejestrze powinny zostać wpisane koła już istniejące oraz nowo powstające. Koła zapisane w Rejestrze otrzymują osobowość prawną. Ustawa o KGW daje nowe możliwości dofinansowania działalności kół. Koła Gospodyń Wiejskich mogą otrzymać dotacje celowe na realizację ustawowo określonych zadań. Warunkiem otrzymania dotacji jest wpisanie koła do Rejestru oraz złożenie wniosku o dofinansowanie. Wnioski o wpis do Rejestru jak i o dofinansowanie składa się do właściwego biura powiatowego ARiMR.

Informacje o tworzeniu KGW, ich rejestracji oraz dofinansowania można uzyskać u pełnomocnika w biurze powiatowym ARiMR w Kościanie ul. Bernardyńska 2, nr tel 65 511 42 11, lub u doradców gminnych Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego WODR w powiecie kościańskim lub w siedzibie powiatowej (Tel. 65 5121 936, 723 678 040, 723 678 041, 797 501 738, 512 717 530, 512 717 539.). Uwaga!!!  W 2018 roku wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć nie później niż do dnia 27 grudnia 2018r.

 

                                                                                                                       Jan Szczepaniak

                                                                                              Kierownik PZDR w powiecie kościańskim

                                                                                                                    WODR w Poznaniu