Opublikowano: 04 czerwca 2019

Budowa drogi w Mościszkach.


Budowa drogi w Mościszkach.

W poniedziałek 3 czerwca 2019 roku Burmistrz Jacek Nowak podpisał umowę na wykonanie inwestycji pn. ,,Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – przebudowa drogi Mościszki-Dalewo – Etap I”.

Wartość zadania to kwota 649.160,18 zł brutto. Wykonawcą inwestycji jest firma ,,AS” Piotr Frąckowiak z Gostynia, który zgodnie z treścią umowy wykona zadanie do 31 lipca 2019 roku. Na budowę drogi udało się uzyskać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 137.000,00 zł. Ponadto budowę drogi wsparła firma Agro-Handel w kwocie 200.000,00 zł. Resztę środków pochodzi z budżetu gminy Krzywiń. Droga będzie korytowana, otrzyma stosowną podbudowę (pod ruch samochodów ciężarowych i ciężkiego sprzętu rolniczego), tłuczniowa i będzie przygotowana do położenia dywaniku asfaltowego w przyszłości.

Na polepszenie standardu ww. drogi od lat czekają mieszkańcy Mościszek. Nowa droga powstanie do granicy gmin Krzywiń-Śrem. Dzięki budowie drogi częściowo odciążone zostaną inne drogi gminne i powiatowe z ruchu samochodów ciężarowych dojeżdżających do firmy Agro-Handel, mieszkańcy tej części gminy, głównie Mościszek zyskają bezpieczny dojazd w kierunku Śremu (dla wielu to licznie wybierany kierunek dojazdu do pracy). Wyremontowana droga będzie również ułatwieniem dla rolników - łatwy i sprawny dojazd do gruntów rolnych.

Władze gminy Krzywiń czynią również starania, aby w przyszłości brakujący fragment drogi powstał po stronie gminy Śrem (trwają rozmowy). W przyszłości połączenie gminy Śrem i Krzywiń asfaltową drogą o szerokości 5,5 m umożliwiłoby uruchomienie np. komunikacji bezpłatnej w kierunku Śremu i skomunikowanie tej części gminy.

KOMUNIKAT

W związku z rozpoczęciem prac przy realizacji projektu pn. tj. ,,Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – przebudowa drogi Mościszki Dalewo – Etap I”, ww. droga od 10 czerwca do 31 lipca br. będzie nieczynna z uwagi na prowadzone prace remontowo-budowlane.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Red.