Opublikowano: 11 listopada 2020

Biblioteka oddała hołd ,,Niepodległej''!


Biblioteka oddała hołd ,,Niepodległej''!

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń wraz z gośćmi „Dla Niepodległej”. Film składa się z polskiej poezji oraz pieśni patriotycznej:
- Ignacy Krasicki „Hymn do miłości Ojczyzny”
- Cyprian Kamil Norwid „Moja piosnka”
- Juliusz Słowacki „Hymn (Bogarodzico Dziewico)”
- Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz – Epilog (fragment)”
- Maria Konopnicka „Ojczyzna”
- Wincenty Pol „Piękna nasza Polska cała …”
- Jan Kasprowicz „Księga ubogich – fragmenty”
- Władysław Bełza „Ziemia rodzinna”
- Adam Asnyk „Da Bóg zasiąść w Polsce …”
- Krzysztof Kamil Baczyński „Elegia o … chłopcu polskim”
- Krystyna Krahelska „Modlitwa”
- „Bogurodzica”
- „Rota” słowa Maria Konopnicka, muzyka Feliks Nowowiejski. (r)