Opublikowano: 22 sierpnia 2019

Auto dla ,,Środowiskowego’’


Auto dla ,,Środowiskowego’’

Kolejne środki pozyskane dla Gminy Krzywiń. Dzięki dotacji krzywiński Środowisko Domu Samopomocy otrzyma nowy, dziewięcioosobowy samochód po transportu podopiecznych. Stosowną umowę podpisano 19 sierpnia br., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie. W ramach obowiązujących przepisów Zarząd Powiatu Kościańskiego jest realizatorem, pośrednikiem dofinansowania otrzymywanego przez różne podmioty z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ,,Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami”. Podpisana umowa zakłada, że całkowita wartość zakupu samochodu nie może przekroczyć 167 527,00 zł brutto, z czego 80 000,00 zł (nie więcej niż 60 % wartości zadania) pochodzić będzie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a 87 527,00 zł ze środków własnych gminy. Kwota 80 tys. złotych przekazana zostanie Gminie Krzywiń w formie refundacji, po uprzednim przedstawieniu faktury Zarządowi Powiatu. (r)