Opublikowano: 06 lipca 2018

Asfaltowanie ulic (ostatnia tura)!


Asfaltowanie ulic (ostatnia tura)!

 

*W wskazanych terminach obowiązuje zakaz parkowania pojazdów na ww. ulicach.

Lp.

Nazwa ulicy

Termin

1

Ul. Kościańska, odc. od ulicy Polnej do Zielonej

24,25 lipca

2

Ul. Kościańska od ul. Kilińskiego do ul. Ks. Nawrockiego

9-10 lipca

3

Ul. Poprzeczna

10, 19 lipca

4

Ul. Kasztelańska

13 lipca

5

Ul. Mostowa*

20,23 lipca

6

Ul. M. Galicy*

13 lipca

7

Os. Awdańców*

11-13 lipca

8

Ul. Szkolna*

18,19 lipca

9

Ul. Leszczyńska

24 lipca

10

Ul. Strzelecka

18, 19 lipca

11

Ul. Kościańska (koło stacji ORLEN)

16, 24 lipca