Inwestycje
Opublikowano: 24 stycznia 2022

Akcyza 2022 - WAŻNE INFORMACJE


Akcyza 2022 - WAŻNE INFORMACJE

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy zużyty do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 rok.

W związku z trwającą epidemią COVID-19 ulega zmianie proces przyjmowania wniosków tj.

Poprawnie wypełniony i kompletny wniosek należy złożyć przez wrzutnię znajdującą się w drzwiach Urzędu lub przesłać pocztą na jego adres:

 

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu

ul. Rynek 1

64-010 Krzywiń

z dopiskiem „Zwrot podatku akcyzowego”

 

Do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

 

UWAGA! ZMIANA!

Od 2022 r. zwiększa się limit zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych (110 l w miejsce 100 l) oraz limit zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła (40 l w miejsce 30 l). Zmiany wynikają z ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2021 poz. 2227).

Oznacza to, że w 2022 r. producent rolny może uzyskać:

  • 110 zł z 1 ha użytków rolnych (w miejsce 100 zł w 2021 r.),
  • 40 zł z 1 średniej rocznej DJP bydła (w miejsce 30 zł w 2021 r.).

 

Zwrot przyznanych środków nastąpi w terminie 1 - 30 kwietnia 2022 r.  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji udziela pracownik UMiG Krzywiń pod nr tel. 65 517 05 25 wew. 241 lub 237

 

Sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń

(-)Bartosz Kobus