Opublikowano: 12 września 2018

95 lat Pani Kazimiery


95 lat Pani Kazimiery

Pani Kazimiera Biziel urodziła się 14 lipca 1923 roku we Wławiu, jako jedno z dziesięciorga dzieci Piotra Beby i Pelagii z domu Przydrożnej. Już, jako 5-latka wiedziała, że w przyszłości chce zostać nauczycielką. Swoją drogę do marzeń rozpoczęła od jednoklasowej Szkoły Publicznej we Wławiu. Następnie uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Racocie. W 1939 roku skończyła pierwszą klasę  gimnazjum w Kościanie. Drugą klasę ukończyła w Niemczech pod okupacją amerykańską. Trzecią i czwartą klasę skończyła w Liceum Pedagogicznym w Lesznie, po których zdała „małą maturę”. Następnie odbyła półroczny kurs pedagogiczny w Lesznie i rozpoczęła pracę, jako niekwalifikowana nauczycielka. Przez trzy lata pracowała w Szkole Podstawowej w Turwi. W 1951 roku zdała maturę i wyszła za mąż za Stanisława Biziela, także nauczyciela (zmarł w 2006 roku). Zamieszkali w Krzywiniu. Pani Kazimiera ukończyła również Studium Nauczycielskie i kursy przygotowawcze w Lesznie. Była nauczycielem geografii w Szkole Podstawowej w Krzywiniu. Od 1978 roku Pani Kazimiera jest na emeryturze.

Z okazji 95-tych urodzin Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak odwiedził jubilatkę  przekazując na jej ręce kwiaty, a wraz z nimi dużo serdeczności od siebie i od wszystkich mieszkańców naszej gminy. Obecny dorobek rodzinny Jubilatki to troje dzieci, pięcioro wnuków oraz pięcioro prawnuków. (ZM)