Opublikowano: 11 września 2018

95 lat Pani Czesławy


95 lat Pani Czesławy

11 lipca  Pani Czesława Szymanowska z Kopaszewa obchodziła jubileusz  95 lat życia. Tradycyjnie Pan Burmistrz Jacek Nowak odwiedził z tej okazji jubilatkę i przekazał na jej ręce moc najserdeczniejszych życzeń w imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców Gminy Krzywiń. Przypomnijmy historię życia Jubilatki: „Pani Czesława Szymanowska urodziła się dnia 11 lipca 1923 roku w Moszczennie (była to miejscowość znajdująca się pomiędzy Kopaszewem a Granecznikiem – obecnie nieistniejąca) jako jedno z pięciorga dzieci Franciszka Świta i Zofii z domu Wiśniewskiej. Tam spędziła dzieciństwo, do szkoły chodziła wtedy do Rogaczewa Małego. Jubilatka wspominała że do szkoły jeździła na lorkach (małe wagoniki na torach, do transportowania towarów między gospodarstwem a stacją kolejową). Potem rodzina przeprowadziła się do Racotu. Gimnazjum jubilatka rozpoczęła w Kościanie, skończyła dwie klasy, gdyż później wybuchła wojna. Losy wojenne Pani Czesławy były bardzo dramatyczne. Ojciec został rozstrzelany przez Niemców, a ona razem z matką i najmłodszym bratem (5 lat) została wysiedlona na wschód Polski (Kosów Lacki i Ceranów). W roku 1945, gdy wracali do domu, matka zginęła podczas bombardowania przejeżdżającego obok pociągu, a brat został ranny. Pani Czesława wraz rannym bratem trafiła do Niemiec, gdzie w szpitalu amputowano mu nogę. Po wojnie w 1949 roku Jubilatka wyszła za mąż za Wacława Szymanowskiego (zmarł w roku 2003), mieszkali kolejno w Racocie, Cichowie i Kopaszewie, gdzie mieszka do dzisiaj otoczona troskliwą opieką rodziny. Dorobek rodzinny Pani Czesławy to troje dzieci i dwie wnuczki.'' (ZM)