Opublikowano: 08 marca 2019

,,WOS’’ w urzędzie


,,WOS’’ w urzędzie

W czwartek, 7 marca br., wizytę w krzywińskim ,,urzędzie’’ złożyli uczniowie Zespołów Szkół w Jerce i Bieżyniu. W ramach zajęć z zakresu Wiedzy o Społeczeństwie, młodzież wysłuchała prelekcji Burmistrza Krzywinia. Jacek Nowak nie tylko zaprezentował praktyczny aspekt funkcjonowania samorządu, ale także zachęcał do aktywnego włączania się w życie społeczne ziemi krzywińskiej. Na pamiątkę pobytu w ,,magistracie’’ uczniowie otrzymali drobne upominki. (AK)