Opublikowano: 15 lutego 2021

,,Magiczna Ziemia Krzywińska’’


,,Magiczna Ziemia Krzywińska’’

15 lutego br., w Zespole Szkół w Krzywiniu odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego – „Projektujemy ilustrację do zbioru legend, podań i przesądów z Krzywinia i okolic”. – Tematyka prac dotyczyła stworzenia wizji plastycznych przedstawionych za pomocą projektu graficznego lub ilustracji, które nawiązywały do jednej z legend autorstwa Katarzyny Marciniak – Helińskiej. Podstawowymi celami konkursy były: promocja  książki i czytelnictwa, pogłębianie wiedzy o  wydarzeniach zawartych w legendach Gminy Krzywiń oraz rozwijanie umiejętności plastycznych. Konkurs adresowano do wszystkich uczniów klas trzecich, czwartych i piątych szkół podstawowych w obrębie gminy Krzywiń – relacjonuje Ewa Jagodzińska – Wiatrowska, jedna z koordynatorek przedsięwzięcia. Spośród kilkunastu nadesłanych ilustracji jury najwyżej oceniało prace: Nikodema Woźniaka, Ewy Sobkowiak, Mai Ślusarek i Małgorzaty Kajoch. Laureaci nie tylko otrzymali drobne upominki, ale przede wszystkim ich prace zostały opublikowane w książce Katarzyny Marciniak – Helińskiej pt.: ,,Magiczna Zienia Krzywińska’’. Wydawnicto trafii do księgozbiorów placówek bibliotecznych Gminy Krzywiń. Warto dodać, że konkurs stanowił okazję do zaprezentowania ,,Wieży Babel’’, czyli gruntownie zmodernizowanej klasy do nauki języków obcych. (AK)